Zpátky domů

Partneři

Za webovou platformou Začni učit! stojí organizace Výluka, z.s.

Chcete s námi spolupracovat či přispět k naší práci?

Chcete nám pomoct finančně nebo s naší prací?

Ozvěte se na info@zacniucit.cz a společně to vymyslíme!

S kým spolupracujeme?

Dobrovolníci sdružení na platformě Česko.Digital pomohli proměnit v realitu naši představu o webu, který provádí zájemce o učitelskou kariéru na celé jejich cestě za katedru.

Nadace České spořitelny zajistila stabilní vedení organizace. Spolu také realizujeme projekt Den pro školu.

Nadační fond Zeměkvět přispívá k zajištění chodu organizace Výluka.

Nadace Blížksobě je partnerem programu Zkus učit!

Díky podpoře od MHMP můžeme realizovat program Zauč se! v Praze.

Díky organizaci Otevřeno se podílíme na změně vzdělávání pedagogů.

Spolu s organizací Učitel naživo se podílíme na změně vzdělávání v České republice.

Díky Učitelské platformě jsme v kontaktu se zkušenými učiteli a společně měníme pohled na učitelskou profesi.

SKAV představuje důležitého partnera, který sdružuje mnoho subjektů s cílem změnit české vzdělávání.

Spolu s edu.cz poskytujeme důležité informace učitelům a o učitelství.

Nadace Vodafone Česká republika podpořila vývoj první verze webu Začni učit! v programu Laboratoř.

Spolu s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy spolupracujeme na motivaci zájemců o učitelství.

Spolu s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity univerzity spolupracujeme na motivaci zájemců o učitelství.

Projekt SYPO systematicky podporuje všechny učitele a ředitele. Speciální pozornost věnuje školám se začínajícími učiteli, propojuje školy a učitele v metodických kabinetech, přispívá k profesnímu rozvoji ředitelů.

Nadační fond Abakus podporuje rozvoj projektu Začni učit!

Díky spolupráci s Kampusem Hybernská a projektem Hyb4City můžeme sídlit na inspirativním místě v srdci Prahy.

Podpořte Začni učit!

Můžete nás podpořit přes projekt Darujme.cz