Zpátky na výběr, kde učit

Jak začít učit na 1. stupni ZŠ

Pokud chcete učit na 1. stupni základní škol, budete (případně nebudete) si doplňovat kvalifikaci podle toho, zda máte:

  1. Mgr. z učitelství 1. stupně ZŠ
  2. Mgr. z učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ nebo učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ
  3. Mgr. z učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů SŠ
  4. Mgr. z učitelství pro ZUŠ toho oboru, který budete učit
  5. Mgr. / MgA. umělecko-pedagogického zaměření
  6. Mgr. z pedagogiky, učitelství MŠ, vychovatelství nebo pedagogiky volného času
  7. Mgr. ze speciální pedagogiky pro učitele
  8. Mgr. ze speciální pedagogiky

Pokud nemáte ani jedno z toho, budete si muset některou z těchto věcí doplnit.

Malé doporučení: Pokud tušíte, že byste ráda*a v budoucnu učil*a ve školce, je nejvýhodnější vybrat si „univerzální“ obor, se kterým to bude jednodušeji možné – např. speciální pedagogiku pro učitele (více níže).

1Mgr. z učitelství 1. stupně ZŠ

Pokud chcete učit určitý předmět na 1. stupni ZŠ, nejlogičtější cestou k tomu je magisterský titul z učitelství 1. stupně ZŠ, jinak také primární pedagogiky.

Tedy např. pokud rovnou po střední škole víte, že chcete učit na 1. stupni základky, vystudujete magistra v oboru Primární pedagogika.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 7 odst. (1) písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p7-1-a

2Mgr. z učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ nebo učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ

Pokud chcete učit na 1. stupni ZŠ a máte magistra z učitelství pro 2. stupeň ZŠ nebo učitelství pro 2. stupeň a SŠ, stačí doplnit si

buď

vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném VŠ a zaměřeném na přípravu učitelů 1. stupně ZŠ

To znamená, že pokud máte magistra z učitelství 2. stupně ZŠ nebo 2. stupně ZŠ a SŠ a později zjistíte, že by vás lákal spíše 1. stupeň, stačí doplnit si k tomu učitelské CŽV pro 1. stupeň ZŠ na některé vysoké škole.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 7 odst. (1) písm. c) bod 1 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p7-1-c-1

nebo

doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace (DVPP)

To znamená, že pokud máte magistra z učitelství 2. stupně ZŠ nebo 2. stupně ZŠ a SŠ a později zjistíte, že by vás lákal spíše 1. stupeň, už jste kvalifikovaný*kvalifikovaná pedagog*pedagožka, a tak vám stačí doplnit si k tomu učitelství pro 1. stupeň ZŠ v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 7 odst. (1) písm. c) bod 2 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p7-1-c-2

3Mgr. z učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů SŠ

Pokud chcete učit na 1. stupni ZŠ a máte Mgr. z učitelství pro SŠ, stačí vám dodělat si

vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném VŠ a zaměřeném na přípravu učitelů 1. stupně ZŠ.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 7 odst. (1) písm. d) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p7-1-d

4Mgr. z učitelství pro ZUŠ toho oboru, který budete učit

Pokud chcete učit nějaký umělecký předmět na 1. stupni ZŠ, stačí vám magisterské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů základní umělecké školy studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu.

Pokud máte tedy vystudován např. obor Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy, můžete učit výtvarnou výchovu i na 1. stupni ZŠ.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 7 odst. (1) písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p7-1-e

5Mgr. / MgA. umělecko-pedagogického zaměření

Pokud chcete učit umělecké předměty na 1. stupni ZŠ, stačí vám k tomu magisterský titul z oboru daného umělecko-pedagogického zaměření.

Pokud máte tedy „uměleckého“ magistra a zjistíte, že můžete prokázat tzv. umělecko-pedagogické zaměření, pedagogickou kvalifikaci máte.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 7 odst. (1) písm. f) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p7-1-f

6Mgr. z pedagogiky, učitelství MŠ, vychovatelství nebo pedagogiky volného času

Pokud chcete učit na 1. stupni ZŠ a máte Mgr. z pedagogiky, učitelství MŠ, vychovatelství nebo z pedagogiky volného času, stačí vám dodělat si

vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném VŠ a zaměřeném na přípravu učitelů 1. stupně ZŠ

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 7 odst. (1) písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p7-1-b

7Mgr. ze speciální pedagogiky pro učitele

Pokud chcete učit na 1. stupni ZŠ, stačí vám magisterský titul ze speciální pedagogiky pro učitele.

Tedy např. pokud rovnou po střední škole víte, že chcete učit na 1. stupni, vystudujte magistra v oboru Speciální pedagogika pro učitele.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 7 odst. (1) písm. h) a podle něj § 7 odst. (2) písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p7-2-a

8Mgr. ze speciální pedagogiky

Pokud chcete učit na 1. stupni ZŠ a máte Mgr. ze speciální pedagogiky (nikoliv ze speciální pedagogiky pro učitele), stačí vám dodělat si

vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném VŠ a zaměřeném na přípravu učitelů 1. stupně ZŠ.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 7 odst. (1) písm. h) a podle něj § 7 odst. (2) písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p7-2-b